KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE KLUBU V ROCE 2024

Změna rozhodnutím výboru vyhrazena.

Konání níže uvedených akcí je závislé na aktuálních opatřeních vlády v závislosti na epidemiologické situaci v daném období. Informace o případných změnách budou dostupné zde na webu klubu.

24.02.2024

Bonitace
KD Kněževes

Propozice: ZDE

23.03.2024

Členská schůze
KD Hostouň

23.03.2024

Klubová výstava PK Hostouň
+ vyhlášení Klubových šampionů
KD Hostouň

Propozice KV: ZDE
Klubový šampion: ZDE

27.07.2024

Klubová výstava (bez titulu KV)
Memoriál Jana Findejse
KD Bedřichovice, Šlapanice u Brna

28.-29.9.2024

Speciální výstava + bonitace
Juniorcamp Nová Živohošť



NOVINKY V KLUBU A NA WEBU


VÝPIS VRHŮ ZA ROK 2023

Výpis vrhů za rok 2023: ZDE

SEMINÁŘ O SNP GENETICKÝCH PROFILECH PSŮ, 7.2.2024

Vážení členové,
jak jsme vás již dříve informovali, bude docházet ke změně zpracování genetických profilů psů (testy DNA, parentita). Na toto téma nyní pořádá laboratoř Genomia speciální seminář. Doporučujeme vám účast na tomto semináři.
- termín konání: 07.02.2024, online od 18:30 hod.
- cena: zdarma
- obsah: informace o novém SNP genetickém profilu dle ISAG2020 - srovnání se starším STR genetickým profilem dle ISAG2006, přechod na nový profilovací standard
- doba trvání cca 60 min.
- přihláška: ZDE

PF 2024

Kouzelné Vánoce a v novém roce štěstí, zdraví, pohodu a mnoho osobních, pracovních a chovatelských úspěchů.

ZMĚNA TERMÍNU BŘEZNOVÝCH AKCÍ V ROCE 2024

Dle nejnovějšího Zápisu P ČMKU ze dne 01.12.2023 se dne 09.03.2024 bude konat VH ČMKU. Prosím vezměte na vědomí, že je nezbytné březnové akce přesunout na jiný termín. Po zajištění potřebných formalit vás o novém termínu budeme neprodleně informovat.

NEZAPOMEŇTE NA SVÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Připomínáme - splatnost ročního členského příspěvku na rok 2024 ve výši schválené členskou schůzí je do 31.12.2023. Všem členům byla zaslána výzva k platbě s platebními údaji pro jednodušší zaplacení.

ZMĚNA ZPRACOVÁNÍ GENETICKÝCH PROFILŮ PSŮ

Dle informací od Genomia s.r.o. bude docházet ke změně zpracování genetických profilů psů (testy DNA, parentita). Seznamte se s podrobnostmi v přiložené prezentaci.

VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY

30.9.2023 KV Nová Živohošť
Výsledky: ZDE
Galerie: ZDE

Vítěz plemene (BOB) - Annie Black Hradecká star
BOV a BOS Victory Blues Gi Fedar
BOJ Sisi Rosemary z Pantoflíčku

PROPOZICE NA PODZIMNÍ VÝSTAVU A BONTACI

30.9.2023 - Klubová výstava PK (bez titulu KV) / Memoriál Jana Findejse
PROPOZICE: ZDE

1.10.2023 - Bonitace PK, Juniorcamp Nová Živohošť
PROPOZICE: ZDE

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY V HOSTOUNI

Výsledky 22.7.2023: ZDE
Galerie: ZDE

Vítěz plemene (BOB) - Xena od Princezny Kačenky

ZÁPIS A USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 22.7.2023

ZÁPIS: ZDE
USNESENÍ: ZDE

PROPOZICE NA ČERVENCOVÉ AKCE

22.07.2023 - Speciální výstava PK, Hostouň: PROPOZICE
22.07.2023 - Členská schůze, Hostouň: POZVÁNKA
23.07.2023 - Bonitace, Hostouň: PROPOZICE

ZMĚNA FORMULÁŘE KRYCÍHO LISTU/SOUHLAS S POUŽITÍM DNA PROFILU

Ve spolupráci s laboratoří Genomia jsme upravili formulář Souhlas s použitím DNA profilu ke stanovení parentity potomka. Laboratoř Genomia potvrdila akceptaci tohoto formuláře jako formulář oficiální. Nyní může majitel odchovu použít tento formulář při žádosti o parentitu a nemusí znovu žádat majitele rodičů odchovu o osobní potvrzení souhlasu.

ZMĚNA TERMÍNU ČERVENCOVÉ BONITACE

Vážení členové a přátelé PK,
z provozních a organizačních důvodů je nutné přesunout termín červencové bonitace ze soboty 22.07.2023 na neděli 23.07.2023.
Děkujeme za pochopení.
Výbor KPPPK

2.4.2023 VÝSLEDKY BONITACE V KNĚŽEVSI

Bonitace 04.03.2023 Kněževes: ZDE

8.3.2023 VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY V KNĚŽEVSI

VÝSLEDKY KV: ZDE
FOTOGALERIE: ZDE


Zleva: BOJ - Alfa Spero Meliora | BOS - G-Honzík Agent Arnak
BOB - Annie Black Hradecká star | BOV - Kubík od Hradu Bradlec

BONITACE 04.03.2023

Pokud bude počet přihlášených překračovat kapacitu akce, budou upřednostněni zájemci, kteří dodali požadované podklady dle propozic a Bonitačního řádu KPPPK.

KV, BONITACE A ČLENSKÁ SCHŮZE SE USKUTEČNÍ V KNĚŽEVSI U PRAHY

Vážení přátelé,
přijměte pozvání na březnové akce klubu!
Prosím, zaznamenejte změnu místa konání. Akce se premiérově uskuteční v kulturním domě v Kněževsi u Prahy (Na Staré silnici 121, 252 68 Kněževes).

Propozice bonitace: ZDE
Propozice KV: ZDE
Pozvánka na ČS: ZDE
Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů KPPPK: ZDE

NOVÁ DATABÁZE KPPPK

Vážení členové,
Podařilo se nám dokončit proces inovace chovatelské databáze klubu. Nyní najdete databázi na webu v sekci Členská sekce – DTB. Nejpozději začátkem ledna obdrží každý platný člen KPPPK aktivační email (s názvem např.„Založení uživatele v Evidenci členů“), který ho navede k založení účtu (vlastních přístupových dat) do nové DTB. Získáte tak přístup ke své kartě člena a do nové DTB. POZOR – přihlašovací email musí být shodný s emailem, na který vám byl zaslán aktivační email!
Prvotní jednoduchý návod k přihlášení a orientování se v DTB najdete níže a následně také přímo v Členské sekci v záložce Dokumenty.
S případnými dotazy se prosím obracejte na jednatelku klubu.

NÁVOD: ZDE




UDÁLOSTI A KLUBOVÉ DĚNÍ Z DALŠÍCH LET

>> 2022 | 2021 | 2020 | 2019

KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com