KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

POKLADNA A PLATBY

V případě jakékoli platby na klubový účet nezapomeňte uvést variabilní symbol (viz. tabulka níže). Potřebujete-li znát své členské číslo, kontaktujte jednatele klubu.

Číslo účtu KPPPK: 2400444072/2010
Fio banka Praha
IBAN CZ96 2010 0000 0024 0044 4072
BIC (SWIFT) FIOBCZPPXXX

Účet je transparentní, k nahlédnutí
ZDE.

Adresa majitele účtu:
Klub přátel psů pražských krysaříků
Petrohradská 3112, Kladno
Tato adresa není určena ke korespondenci!PŘEHLED KLUBOVÝCH POPLATKŮ

ČLENSTVÍ V KLUBU

ČÁSTKA

VAR. SYMBOL

Členský příspěvek

300 Kč

CCC2023

Zápisné pro nové členy

100 Kč

-

Čl.přísp. pro nezletilé a členy starší 60 let

150 Kč

CCC2023


Pokračování řádného členství v Klubu je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku ve výši schválené členskou schůzí v termínu do 31.12. předchozího roku.POPLATKY PRO ČLENY

ČÁSTKA

VAR. SYMBOL

Poplatek za stažení krycího listu

300 Kč

2023CCC9

Bonitace

500 Kč

2023CCC7

Bonitace s doloženou parentitou
(sleva 20% z bonitačního poplatku)

400 Kč

2023CCC7

Bonitace (jedinci do pomocného registru)

1500 Kč

2023CCC8

Přejímka vrhu (hradí se přímo poradci chovu)
(auto - max. 5 Kč/km, autobus/vlak dle jízdenek)

200 kč + cestovné

-


POPLATKY PRO NEČLENY

ČÁSTKA

VAR. SYMBOL

Poplatek za stažení krycího listu

600 Kč

20230009

Bonitace

1000 Kč

20230007

Bonitace (jedinci do pomocného registru)

1500 Kč

20230008

Přejímka vrhu (hradí se přímo poradci chovu)
(auto - max. 5 Kč/km, autobus/vlak dle jízdenek)

400 kč + cestovné

-


Všichni členové klubu KPPPK mají zvýhodněné poplatky klubovou slevou 50%.
Uvedené poplatky jsou uváděny včetně slevy, tedy finální.
Ve variabilním symbolu nahraďte prosím písmena CCC členským číslem.

Prague Ratter Club Czech Republic

MEMBERSHIP FEES FOR ABROAD

FEE

VAR. SYMBOL/CODE

Membership fee

30€

CCC2023

Enrollment for new members
(1st year only)

25€

-


FEES FOR ABROAD MEMBERS

FEE

VAR. SYMBOL

Breeding check

30€

2023CCC7

Breeding check (dogs for the subsidiary registr)

180€

2023CCC8


FEES FOR ABROAD OUTSIDERS

FEE

VAR. SYMBOL

Breeding check

60€

20230007

Breeding check (dogs for the subsidiary registr)

360€

20230008


All club members of KPPPK have 50% discount for the clubs service.
Fees above are after the discount.
When setting up a money transfer, please set the "variable symbol/code" as your membership number instead of CCC. Your membership number was given to you when you became a member of our club. In case your bank does not ask you for a variable symbol/code, please write your membership number into the note for a reciever.KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com