KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

STANDARD PRAŽSKÉHO KRYSAŘÍKA

Oficiální překlad standardu do angličtiny (ENGLISH): ZDE
Oficiální překlad standardu do němčiny (DEUTSCH): ZDE
Oficiální překlad standardu do španělštiny (ESPAÑOL): ZDE
Oficiální překlad standardu do francouzštiny (FRANÇAIS): ZDE
Oficiální standard v češtině (ČESKY): ZDE

PŘEKLAD:
Renata Cizmarova, Helena Jankova. Revidovala Renée Sporre-Willes

ZEMĚ PŮVODU: Česká republika
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 20.02.2019
POUŽITÍ: Společenské plemeno
KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 - Společenská a malá plemena
      Sekce 9 - Continental Toy Spaniels, Russian Toy & Prague Ratter
      Bez pracovní zkoušky

STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED
Dle historických pramenů sahá historie plemene pražský krysařík hluboko do minulosti našeho státu. Vzhledem k malému vzrůstu, rychlému pohybu a značně vyvinuté čichové schopnosti byl používán při zneškodňování krys a myší (odtud jeho historický název „krysařík“). Tato vlastnost je mu dána dlouholetým historickým vývojem.
Tento malý, čiperný pes býval často přítomen při hostinách českých králů na Pražském hradě. Byl ozdobou dvora české šlechty a jako dar českých panovníků se dostával na dvory ostatních evropských vladařů a odtud dále mezi občanské vrstvy. Pátrání v historických pramenech přineslo výsledky, které prokázaly, že jde o výhradní české plemeno, jehož minulost je doložitelná.
V roce 1980 začala úspěšná regenerace. Pražský krysařík opět žije v našich rodinách jako společník a stává se velmi oblíbeným i v jiných zemích celého světa.

CELKOVÝ VZHLED
Malý hladkosrstý nebo polodlouhosrstý pes, téměř kvadratické, kompaktní tělesné stavby. Vzdor svému malému vzrůstu dobře pohyblivý, vytrvalý, čilý a temperamentní. Dobrý pohlavní výraz psa i feny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE
Poměr kohoutkové výšky k délce těla má být 1:1,05 – u feny může být delší.
Hloubka hrudníku tvoří v ideálním případě polovinu kohoutkové výšky.
Šířka lebky je identická s délkou lebky. Nesmí být širší než delší.
Délka nosního hřbetu činí třetinu až do méně než jedné poloviny délky hlavy.
Tyto míry a proporce je třeba chápat jako optimální směrné hodnoty, důležitý je vždy celkový vzhled psa.

CHOVÁNÍ A POVAHA
Je jemný, mazlivý a velmi zvědavý. Při běhu je velice rychlý, obratný a neúnavný. Ke svému majiteli a členům rodiny je přátelský a přítulný. K cizím lidem je lehce nedůvěřivý a rezervovaný. Má přirozenou eleganci a milou povahu.

HLAVA
Mozkovna
Lebka: je zakulacená se znatelným čelním žlábkem, týlní kost viditelná. Oči jsou umístěny daleko od sebe. Kůže na lebce je hladká, dobře osrstěná, bez záhybů.
Stop: je výrazný..

Obličejová část
Nosní houba: je plně pigmentovaná. Barva a sytost pigmentu odpovídá základnímu zbarvení srsti.
Pysky: Pysky jsou přiléhavé, pevné a mají uzavřené koutky. Okraje pysků jsou v celém rozsahu pigmentované. Pigment odpovídá základnímu zbarvení srsti.
Čelisti / Chrup: Obě čelisti jsou pevné a sbíhají se k čenichu. Pravidelný nůžkový skus. Předností je plnochrupost.
OČI: Tmavé, odpovídající zbarvení srsti. Jsou střední velikosti, kulaté, mírně vystouplé, dosti vzdálené od sebe. Víčka jsou přilehlá a dobře pigmentovaná.
UŠI: Nasazené na zadní části hlavy, trojúhelníkového tvaru, pevné, přirozeně vztyčené, neseny v mírném úhlu do stran odchýlené.

KRK
Je suchý, bez volné kůže, ušlechtile klenutý, dostatečně dlouhý, ve správném souladu s tělem a hlavou.

TĚLO
Horní linie: Je pevná a rovná.
Kohoutek: Je nevýrazný.
Hřbet: Krátký, rovný, pevný.
Bedra: Krátká, pevně navazující na hřbet, plynule přecházející k zádi.
Záď: Mírně skloněná, dostatečně dlouhá.
Hrudník: V průřezu oválný. Dosahuje 45 – 50 % kohoutkové výšky.
Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené, mezi břichem a bederní krajinou je jasně zřetelný přechod do vtažené slabiny.

OCAS
Je nasazený v rovině hřbetu, v zemi původu výjimečně kupírovaný. Nekupírovaný dosahuje nejvýše k hleznům. U kořene je silný a ke špičce se zužuje. Je rovný od poloviny mírně ohnutý směrem vzhůru. Při pohybu je nesený výše, může být stočený v půlkruhu nad hřbet.

KONČETINY
Hrudní končetiny
Celkový vzhled: Při pohledu zepředu rovné a souběžné, ne příliš široce postavené.
Lopatky: Dobře osvalené, ke hrudníku pevně přiléhající.
Nadloktí: rovné, svalnaté.
Lokty: Dobře přiléhající k tělu, ani vybočené ani vtočené.
Předloktí: přiměřeně silné, rovné.
Nadprstí: Při pohledu zepředu přímé jako plynulé pokračování předloktí. Při pohledu ze strany mírně skloněné, pevné.
Přední tlapky: Jsou zaoblené, kulaté, tvořené přiléhajícími dobře klenutými prsty. Drápy jsou tmavé.

Pánevní končetiny
Celkový vzhled: dobře osvalené, při pohledu ze strany dobře zaúhlené. Při pohledu zezadu je postoj pevný, ne příliš široký, končetiny paralelní.
Stehno: přiměřeně osvalené.
Koleno: dobře úhlené.
Lýtko: úměrně osvalené.
Hlezenní kloub: dobře zaúhlený.
Nadprstí: silné, rovné.
Zadní tlapky: mírně oválné, pevné, prsty těsně přiléhající dobře klenuté, tmavé drápy.

POHYB
Vybalancované úhlení obou párů končetin produkuje vydatný, rovnoběžný, pružný, lehký a hbitý pohyb. Tlapky se při pohybu nesmějí otírat o zem (tzv. šouravý pohyb). Prostorný pohyb.

KŮŽE
Je dostatečně silná, pevná a pružná. Pevně přiléhá k tělu. Pigmentace kůže odpovídá zbarvení srsti.

OSRSTĚNÍ
Typ srsti:
1) Krátká, lesklá, přilehavá, hustá bez lysých míst. Na hlavě je srst obvykle řidší a kratší než na těle.
2) Polodlouhá s praporci delšími než srst těla na uších, končetinách, ocase, mírně otevřená na hrudi.

Zbarvení srsti
Černá, hnědá nebo modrá se znaky a jejich zesvětlené varianty (ve všech odstínech, od světlé do syté). Žlutá recesivní barva (se světlým pigmentem) a červená v sytých odstínech. Tyto dvě jsou bez pálení. Černá s pálením merle, hnědá s pálením merle a jejich zesvětlené varianty.
Pálení je nejžádanější tmavočervené, kromě modrých variant, kdy je bledší v závislosti na genetickém základu. Vyskytuje se nad očima, na tvářích, na předhrudí, na záprstí a tlapách, na vnitřní straně zadních běhů a pod kořenem ocasu. Na předhrudí tvoří dva stejnoměrné, navzájem oddělené trojúhelníky.
Pigment nosu, okraje pysků a víček je v souladu s barvou srsti, ale sytější pigmentace je předností.

VÝŠKA A HMOTNOST
Kohoutková výška: psy a feny: 21 až 23 cm (+/- 1 cm).
Hmotnost: optimální váha pro psy i feny je cca 2.60 kg.

NEDOSTATKY
Každou odchylku od výše uvedeného znění standardu je nutno považovat za nedostatek, jehož hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky od standardu a eventuelní možnosti nepříznivého ovlivňování zdravotního stavu nebo chování psa.

VADY:

dlouhé tělo s krátkými končetinami
úzká nebo málo klenutá lebka
depigmentace nosní houby
asymetrický skus
ztráta jednoho řezáku
mírně klenutý hřbet a bedra, měkčí hřbet
ocas trvale stočený, ocas pevně k hřbetu či na jednu stranu přiléhající, ocas nízko nasazený
mírně vybočené nebo vbočené tlapky
více rozšířené žluté znaky na hlavě, břichu a žlutá prokvetlost, nedělený hrudní znak
černá prokvetlost v pálení
větší bílá skvrna na hrudi (nad 1cm2)
bílé tečky na prstech
výskyt modré barvy v duhovce oka do 50% plochy u zbarvení merle
kohoutková výška pod 20 cm a nad 24 cm.


VYLUČUJÍCÍ VADY

agresivita a extrémní bázlivost
diskvalifikován má být jedinec projevující jasné abnormality v psychice nebo chování
otevřená fontanela
jablkovitý tvar hlavy, příliš krátká nosní partie
předkus nebo podkus
ztráta více než 4 zubů (mimo P1 a M3), ztráta 2 a více řezáků
modré nebo dravčí oko (velmi bledě žluté)
visící ucho
silně klenutý hřbet a bedra
lysivost kdekoliv na těle
chybějící znaky pálení na hlavě u jedinců s pálením
rozsáhlý bílý znak na hrudi (nad 2cm2) a bílé znaky kdekoli na těle či končetinách
rozsáhlá černá prokvetlost tlumící pálení
výskyt modré barvy v duhovce oka nad 50% plochy u zbarvení merle
kohoutková výška pod 18 cm a nad 26 cm

Poznámka:
Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata, úplně sestouplá v šourku.
Pro chov by měly být použity pouze funkční a klinicky zdraví jedinci plně odpovídající plemeni.
(Toto je povinná součást každého standardu).

KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com