KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

DNA PROFIL PSA

Stanovení DNA profilu je jednou z podmínek pro zařazení do chovu,
které stanovuje Zápisní řád KPPPK  .

Test DNA profilu znamená určit sadu genetických znaků, které jsou pro daného jedince jedinečné a které ho odlišují od ostatních (takový genetický „otisk prstu“). DNA profil nevypovídá nic o zdraví, povaze ani vzhledu jedince. Na základě stanovených DNA profilů potomka a potenciálních rodičů lze udělat závěr o jejich příbuznosti. Rodiče musí mít s potomkem shodu ve všech testovaných markerech – potomek má v každém markeru vždy jednu hodnotu od otce a jednu hodnotu od matky.

Význam DNA profilu je detailněji zpracován webu laboratoře Genomia.

Podrobnější článek o DNA profilech od Genomia: ZDEDNA TESTY

Zbarvení u krysaříků: ZDE
Existující DNA testy pro PK:
ZDEOVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI ZPRÁV

V polovině ledna 2015 spustila Genomia nový systém na ověřování pravosti zpráv o výsledcích genetických testů.

Test pravosti lze provést
ZDE

KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com