KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

VYŠETŘENÍ PATEL

Vyšetření luxace patelly (LP) je jednou z podmínek pro zařazení do chovu, které stanovuje Zápisní řád KPPPK  .

Na stránkách Komory veterinárních lékařů ČR najdete Seznam posuzovatelů LP.

Tato vada vyskytující se nejčastěji u malých plemen je prokazatelná jednoduchým klinickým vyšetřením, není potřeba zvíře uspávat či rentgenovat. Rozlišujeme čtyři stupně luxace čéšky podle klinických příznaků a podle nálezu při vyšetření. V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji pozorované klinické příznaky jednotlivých stupňů luxace patelly a klinické nálezy korespondující s jednotlivými klasifikačními stupni této vady.

STUPEŇ LUXACE

KLINICKÉ PŘÍZNAKY

NÁLEZ PŘI VYŠETŘENÍ

0

Žádné

Patella nemůže být luxována

1

Náhodné zakňučení,
obvykle žádné

Patella může být luxována manuálně, návrat zpět je okamžitě.

2

Krátké periody kulhání
a bolesti

Je-li patella luxována, vrátí se zpět jen je-li končetina natažená nebo po vnější rotaci kosti holenní a manuálním tlaku.

3

Časté kulhání
a bolestivost

Patella je vrácena zpět na místo jen manuálním tlakem

4

Neustálé kulhání
bolestivost
končetina do oblouku

Reluxace je okamžitá.
Patella nemůže být vrácena zpět do trochleárního žlábku ani manuální silou.

Více o tomto defektu kolenního kloubu se dočtete v rubrice Články.

KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com