KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

ČLENSTVÍ V KPPPK

Členem klubu se může stát každý občan ČR, jakož i občané jiných států, starších 18let. Mladším podepisují členství výhradně rodiče nebo zákonití pěstouni. Členství není podmíněno vlastnictvím psa plemene pražský krysařík.

Výhody členství v našem klubu:
- slevy na akcích pořádaných klubem
- slevy na chovatelskou administrativu zajišťovanou klubem
- možnost volit a být volen do klubových orgánů dle stanov klubu
- přístup k informacím z databáze klubu (např.bonitace a kontroly vrhů), pro zvyšování svých odborných znalostí a vědomostí, využitelných k rozvoji svého vlastního chovu.

Přihláška do klubu: ZDE

Přihlášky do klubu společně s potvrzením o platbě členského příspěvku (a pro nové členy i zápisného) zasílejte nejlépe e-mailem na adresu jednatelky.

Po zaevidování přihlášky obrží každý nový člen tzv.členské číslo.

Další pokračování řádného členství v Klubu je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku ve výši schválené členskou schůzí v termínu do 31.12. předchozího roku.

KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com