KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2010

Každoroční prestižní akce sledovaná majiteli výstavních matadorů všech psích plemen. TOP hotel Praha , huňaté koberece na zemi, přítomnost několika hvězdiček za jménem hotelu - je nabíledni, že 15.1.2011 se konala významná akce české kynologie. Akce nabývající na významu přítomností rozhodčích a vysokých činitelů FCI.Právě kvůli prezentaci před zástupci FCI a zviditelnění našich národních plemen je tak důležité se zúčatnit a "být vidět". Letos i v daleko početnějším zastoupení, než jen pejsky, kteří si "vyběhali " svoji účast na výstavách a mohli se tak zapojit do soutěžního klání na této akci, ale i těmi, kteří jsou "jen" typickými zástupci svého plemene. Akce o to důležitější, že předvedena měla být současná neuznaná národní plemena. Soutěžním kláním se jistě bude zabývat oficiální kynologický tisk. Mě zajímala "naše" neuznaná národní plemena na své přehlídce, tudíž svůj osobní pohled na sobotní pražskou akci věnuji jim.
Přijeli zástupci Českých strakatých psů. Byli předvedeni jako první. Plemeno bylo málo zastoupené a i jedinci předvedení nebyli dle mého úsudku výrazně jednotní v typu. Škoda, tohle plemeno má rovněž svoje kouzlo a jejich zjevně počtem nízká chovná základna nedává v nejbližším období tušit slibnou budoucnost.
Oč jiné bylo předvedení chodských psů, velká skupina typických jedinců, ukázky výcviku, tance se psem..... Krásní psi. Pouze páníčci (někteří) si zjevně spletli vrcholnou akci výstavní s výcvikovým prostorem. :-) Ovšem jako chovatel musím uznat, že množství jedinců a typičnost byla imponující. Původně na 10 minut plánované předvedení chodských psů se však neúměrně časovým možnostem celého dne protáhlo. I to byl důvod proč na krysaříky zbyl menší čas než bylo původně v programu plánováno a nebylo řečeno vše, co mohlo být řečeno ve prospěch našich pejsků. Požadavek na náš Klub byl předvést 10 typických jedinců, pokud možno i ve vyšších věkových kategoriích..

Předvedla se skupina 13 pražských krysaříků pocházejících z 11 chovatelských stanic. Bonbonek na dortu - NAŠI krysaříci. Za dvěma dobově oblečenými páry s částí pejsků v náručí vešla skupinka krysaříků ve věku od 7 měsíců do 13 let!!! A všichni zúčastnění důstojně odšlapali své předváděcí kolo na 1 s hvězdičkou. Musím vyzdvihnout to, co se povedlo: Naše skupina byla absolutně a nekompromisně jednotná v typu těla i hlavy, perfektně osrstěná, včetně veteránů, předvedení bylo dostatečně prestižní vzhledem k akci. A setkalo se s opravdu příznivým hodnocením.

Zdá se to být maličkost, ale někteří z přítomných zástupců FCI měli poprvé možnost vidět krysaříky "naživo". Mohli se na vlastní oko přesvědčit, že krysařík , který odpovídá standardu ve výšce i váze se skutečně diametrálně liší od pinčů, toyů i čivav. Skoro mě mrzelo, že nebyly k dispozici tři obdobné skupinky těchto plemen aby si tento rozdíl mohlo uvědomit více přihlížejících.

Ráda bych na místě poděkovala za účast Krojovaným párům v režii p. Smahy, Dennymu Agent Arnak s páníčkem p. Hochmannem - těmto dvěma bych obzvláště ráda vysekla poklonu, už proto, že v oficiálním projevu konferenciérky Šampionátu p.Brychtové nebyla úžasná kondice 13 letého pejska nijak významně vyzdvihnuta, Ennie z Vyšehradského podhradí, Xsara ze Zámecké ratejny, Vendy Černý ranch - s p. Smahovou, Mášenka Černá orchidej, Alfrédek z Pašerácké lávky s p Sýkorovou, p.Sýkorou a minikynologem Františkem, Apolenka Fedar, Freddie Mercury Fedar, Hezká Lady z Majklovy zahrady s p. Beranovou, která své pejsky propůjčila krojovaným párům a malé 11leté slečně Karin aby sama pomáhala naši předváděcí akci konferovat.

Andula Šafářová Spero Meliora - další veteránka v úžasné kondici předvedená p.Hrbkovou, Kasim a Jacky Dar minulosti s majiteli sl. Krečevovou a partnerem, díky kterým je naše skupinka zvěčněna na fotografiích a poděkování patří i mojí Limetce z Jeřic, která sice nemiluje výstavy, ale miluje mě a tak byla ochotná tuto akci podniknout.

Z.Horáková
fotografie Simona Krečevová