KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

VÝSTAVA “PSÍ ŽIVOT”

Výstava “Psí život”, jejíž součástí byla i sekce národních plemen včetně pražských krysaříků, proběhla v termínu 8.10.2009 - 10.1.2010 v přednáškovém a výstavním sále Východočeského muzea v Pardubicích a je hodnocena jako nejúspěšnější akce období. Celková návštěvnost činila 7 870 návštěvníků!!!
Spolu s ní probíhala řada doprovodných programů. Na programech pro školy spolupracovali kynologové policie ČR, záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje a canisterapeutické sdružení Cantes. Školních doprovodných programů se zúčastnilo 57 tříd a celkem 257 lidí.

Pro odbornou veřejnost byly připraveny přednášky, na kterých přednášeli archeologové, historici i kynologové. Policie ČR a záchranáři také připravili pro zájemce kynologické sobotní odpoledne s ukázakami výcviku policejních a záchranářských psů.
Výstava byla naistalována jako prezentace historie a současnosti české kynologie, historie a současnosti vztahu lidí a psů. Od archeologických nálezů z pravěku a středověku, přes renesanci a baroko, 19. století až po současnost. Prezentována byla řada exponátů zapůjčených Národním památkovým ústavem z hradu Bítov, zámku Rájec nad Svitavou, zámku v Litomyšli a ve Slatiňanech.
Díky spolupráci s několika archivy bylo možné vystavit i archiválie dokládající kynologický spolkový život 1. republiky a provorepublikové výstavy. Vstříc vyšly i další instituce – veterinární fakulta, muzea, ČMKU a soukromé osoby, chovatelské kluby českých národních plemen.
Výstava měla velký ohlas, a to nejen z řad kynologů-profesionálů, ale především běžných návštěvníků - pejskařů, kterým bylo umožněno přijít na výstavu spolu se svými psy. Je nám ctí, že se krysařík mohl stát součástí této akce a děkuji tímto za spolupráci kurátorce výstavy Renátě Tetřevové.


Bc. Helena Janková