KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

SMRTÍCÍ VROZENÉ VADY

ROZŠTĚP TVRDÉHO PATRA
Projeví se ihned po narození. Po otevření tlamičky zjišťujeme štěrbinu ve středu tvrdého patra, která může být různě dlouhá. Chovatel bývá na přítomnost vady upozorněn výtokem mléka a hlenů z nosních dírek. Štěrbinou uniká vzduch a štěně není schopné nasát potřebné množství mléka a mléko, které nasaje uniká nosními otvory ven. Mláďata hynou během 3-4 dnů sama. Někdy se vyskytuje rozštěp měkkého patra, který je obtížně zjistitelný pouhým pohledem do tlamičky a projevuje se občasným výtokem mléka z nosních otvorů, štěně může přežívat, ale výrazně zaostává za ostatními. Rozštěp mohou způsobit veškeré negativní faktory během březosti /virové, bakteriální, metabolické onemocnění, nevhodné používání léčiv apod./, může se jednat o dědičné onemocnění velmi často se vyskytující u plemen se zkrácenou čenichovou partií.


ALOPECIE – VROZENÁ LYSIVOST
Projevuje se u štěňat narozených ve správném termínu porodu. Jedná se o letální vlohu, která bývá velmi často spojena s ostatními defekty – rozštěp, fontanela, geneze víčka-chybění víčka, apod. Štěňata se rodí bez srsti, neživotaschopná bez sacího reflexu a velmi brzo po narození hynou. Chovatel bývá klamného domnění, že jde o předčasný porod s nedonošenými plody.


DEFEKTY LEBKY – FONTANELY
Během vývoje lebky u plodů existují jako spojení mezi lebečními kostmi vazivová pole, která postupně zanikají. Většina novorozených štěňat již tato vazivová spojení nemá. Při pohmatu lebky štěňat převážně u krátkolebých můžeme zjistit čelní fontanelu, která se nachází mezi kostí temenní a čelní. Často se spolu s fontanelou se vyskytuje i hydrocephalus - vodnatelnost mozkových komor, která se může během života psa zhoršovat, způsobovat různé neurologická poruchy a končit až smrtí psa. Ke spojení kostí by mělo dojít nejpozději do 3-6. týdne života štěněte, ale již výskyt fontanely u narozených štěňat lze považovat za odchylku od normálu. Pokud je fontanela rozsáhlá, během porodu může dojít k poranění mozku, krvácení do mozku končící smrtí štěněte.


VROZENÝ ZÁVĚR KONEČNÍKU A ŘITĚ
Jedná se vadu neslučující se se životem, štěně saje, ale není schopné vylučovat stolici. Postupně u něj zjišťujeme zvětšování dutiny břišní, je neklidné, naříká. Při snaze zasunout teploměr do konečníku zjišťujeme chybění tohoto otvoru. V tomto případě je namístě euthanásie.

MVDr. Lucie Míková a Emilie Kopečková