KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

ODCHYLKA U ČERNÉHO NOSU PSA

Teorie
U každého plemene je charakteristickým znakem typ hlavy, které zvýrazňuje kromě jiných znaků (oko, ucho) i typ nosu a jeho zbarvení. Tento článek je zaměřen na zbarvení černého nosu u plemen založených na genu "B" (gen pro tvorbu černé barvy) a výskytem světlejšího pruhu ve středu nosu, tzv. nedobarvená nosní houba. Toto zbarvení nosu se projevuje u řady plemen psů s černou barvou se znaky (geneticky založených B, at) jako je tomu u krysaříků. Gen At vyjadřuje zbarvení se znaky žlutými (pražský krysařík, dobrman, rottweiler apod.)

Toto nežádoucí zbarvení nosu má svou záludnost. Není vždy stejně výrazné a jeho výraznost se mění i v průběhu roku. Při sledování jeho dědičné průraznosti a spojování jedinců bylo zjistěno, že toto proměnlivé zbarvení nosu je založeno recesivně. Při spojední jedince s takto proměnlivě zbarveným nosem se získá potomstvo se sytě zbarveným nosem, pakliže jedinec se sytě zbarveným nosem je modifikačně dominantní, přičemž ale všichni jsou založeni heterozygotně. V žádném případě by se neměli spojovat jedinci s takto vadným zbarvením nosu. Tuto nežádoucí recesivní vadu nelze z chovu urychleně vyloučit, ale pří řádném sledování výsledku ze spojení různých rodičů lze její výskyt omezovat....Nedobarvená nosní houba | Nedobarvená nosní houba | Správně pigmentovaná nosní houba

Praxe u jiných plemen
U některých jedinců je změna pigmentu nosní houby běžná a provádí ji každou zimu.. Na pigment čumáku má vliv především snížené UV záření - je to přechodné období a na jaře se pigment zase pomalu navrací. Avšak jedinci s těmito výkyvy jsou právě jedinci se špatně pigmentovanou nosní houbou. Psi, kteří mají správně pigmentovaou nosní houbu ji mají vždy stejně sytou v zimě jako v létě.
Pokud se narodí štěňátka s nedobarvenou nosní houbou nebo polštářky na tlapkách, tak je to normální. Není třeba panikařit. Cca 50% štěňat se rodí nedobarvených a pigment se dobarvuje cca do 21 dní po porodu. Ve dvou měsících by již měla být štěňata dobarvená.


použit článek Ing. Jana Findejse
dolněno zkušenostmi chovatelů jiných plemen