KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

ZKUŠENOSTI S PATELOU V JINÝCH ZEMÍCH (ČIVAVY)

Chci tímto za následující informace poděkovat chovatelům čivav z jiných zemí, kteří se neváhali podělit o své zkušenosti s českými chovateli. Všichni chovatelé se shodují v jednom bodě. Kontrola patel je velice důležitou informací pro majitele psa a měla by být prováděna. Zda povinně či ne, je věcí klubu a chovatelů. Chovatelé, kteří jsou hrdi na své dobré jméno a odchovy svým psům pately kontrolovat nechávají. Někteří z nich vícekráte za život svého psa. Jsou si rovněž vědomi , že tato kontrola je vždy subjektivní názor posuzovatele a rozdíl jednoho stupně je normálně možný a běžný. Stav 0/0 je ideální, stav 0/1 a 1/1 je téměř ideální.

FINSKO
Ve Finsku je povinnost pately kontrolovat oficiálně. V této zemi nemají stav „chovný/chovná“, ale pakliže chcete krýt/nakrýt a chcete aby štěňata dostala PP, chcete začít chovat – musíte nechat psovi pately vyšetřit. Pes musí být nejméně rok starý, tetován či čipován. V případě, že pes má dvojí výsledek /příklad jednou 1/2, podruhé 0/1) – počítá se horší výsledek. Pes může být zkontrolován i na oficiálním vyšetření, které pořádá místní klub. Zde psa prohlédnou nejméně dva posuzovatelé pately a společně rozhodnou jaký stupeň pes vlastně má. Všechny výsledky všech psů jsou volně přístupny v databázi zvané Koira. Zde vidíte nejen psa a jeho potomstvo, výsledky výstav a tituly, ale i výsledky vyšetření a výsledky vyšetření jeho potomků s procentním zastoupením jednotlivých stupňů postižení. Místní klub doporučuje chovatelům chovat na psech, jejichž výsledek vyšetření není horší než 2 (například pes 1/1 nebo 0/2). Je to jen doporučení, ve skutečnosti můžete chovat na jakémkoliv stupni. Z tohoto důvodu několik Finských chovatelů hodlá požadovat jasnější daná pravidla.

ŠVÉDSKO
Již více než rok se pately ve Švédsku vyšetřují povinně v případě, že chcete štěňata oficiálně registrovat . SKK (Švédský kennel klub) tuto povinnost prosadil oficiálně. Samozřejmě i zde byli chovatelé, kteří s povinným vyšetřením původně nesouhlasili. Švédští chovatelé tímto očekávají oficiální vyhodnocení chovu na vyšetřených jedincích. Toto vyhodnocení bude možné provést až za několik let chovu a sledování patel. Výsledek obou rodičů nesmí překročit počet 3, to znamená, že pes i fena musí mít dohromady tento výsledek (příklad – fena 1/1, pes 1/0). Stav patel 0/0 je samozřejmě ideální, ale místní chovatelé dobře ví, že posouzení stupně je subjektivní pocit , výsledky jednotlivých posuzovatelů se mohou lišit a tak stupeň 1/1 je brán jako téměř ideální. Zkušenosti jedné chovatelky aneb názor jejího posuzovatele patel. Vyšetření je údajně dobré dělat ráno, rozhodně ne po delší procházce po které se může nožka psa unavit. Posuzovatelka vyprávěla příběh z doby, kdy se učila vyšetřovat pately. Začínající posuzovatelé pately měli k dispozici 12 psů. Studenti zkoušeli stupeň posouzení luxace pately. Jeden ze psů, který měl na začátku vyšetření oficiální stupeň 0/0, měl na konci, poté co jej vyšetřili všichni studenti, stupeň 3 – údajně z únavy a stresu z vyšetření tolika posuzovateli.

FRANCIE, ITÁLIE
Zde vyšetření luxace povinné není. Nicméně, chovatelé dbalí svého dobrého jména vyšetřují své psy dobrovolně. Bohužel je i zde dost chovatelů co nejen toto vyšetření neberou v potaz a doslovně chovají na jakémkoliv jedinci.

ISLAND
Před použitím psa k chovu musíte mít povinné vyšetření patel. Toto pravidlo bylo zavedeno místním klubem před rokem. Osvědčení je platné od jakéhokoliv veterináře (místní chovatelé jsou si dobře vědomi různých výsledků od různých veterinářů) a můžete mít počet výsledků dle vašeho uvážení, tedy kolik chcete. Výsledek vyšetření je platný jeden rok, v případě, že je pes starší 2 let je výsledek platný pro celou dobu jeho života. Na stupni postižení nezáleží, můžete chovat na jakémkoliv jedinci, který oficiální vyšetření má. Dobří chovatelé dávají své psy kontrolovat několikráte za jejich život.

LITVA
Zde je testování pately povinností majitele před použitím psa k chovu.

AUSTRÁLIE, USA
V těchto zemích je testování pately věcí chovatele, povinné není. Doporučení klubu v Austrálii je, že stupeň 1 a 2 jsou pro chov v pořádku. Další, horší stupně postižení jsou pro chov již neakceptovatelné.


Lenka Veverková