KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

LUXACE PATELY

V naší praxi se setkáváme s případy, kdy přijde majitel psa, nejčastěji právě pudla, a hlásí: "Pane doktore, ten náš Ben chodí naprosto normálně, ale jsou chvíle, kdy běží jen po třech a čtvrtou nohu nepoužívá. Po chvíli je opět v pořádku a peláší si dál po čtyřech. Nevíte, co by to mohlo být?" A právě tato slova jsou pro nás signálem, že by se mohlo jednat o vrozenou luxaci čéšky. Vrozenou luxací čéšky jsou nejčastěji postižena trpasličí a malá plemena do hmotnosti 9 kg. Mezi plemena s největším rizikem výskytu této vady patří jorkšírský teriér, čivava, malý a trpasličí pudl. Mnohem více než psi samci jsou postiženy feny. Postiženy také bývají zpravidla obě nohy, ovšem každá může být postižena rozdílně silně. Tato vada je považována za dědičnou. Vzhledem k tomu, že na vytvoření kolenního kloubu se podílí celá řada anatomických struktur, i luxace patelly může být způsobena celou řadou různých abnormalit. Toto je důkazem toho, že vada je polygenně ovlivněna, tedy mnoha geny, které kódují jednotlivé struktury kolena. Čéška je nedílnou součástí kolenního kloubu, který je tvořen kostí stehenní a kostí holenní. Ve svislé ose tohoto kloubu se právě pohybuje čéška, která zde sehrává důležitou úlohu v mechanismu natažení kolena. Na čéšku se totiž upínají svaly natahující koleno. Protože pánevní končetiny jsou motorem těla při pohybu, jakékoliv abnormální uspořádání může narušit stabilitu kolena, a to ve svém důsledku vede k různým abnormalitám chůze. Nejčastěji popisované změny proporcí těla v souvislosti s luxací čéšky se vyvíjejí v důsledku toho, že postižená zvířata nemohou řádně natáhnout kolenní kloub. Jedinci s vadou mají deformované pánevní končetiny (postoj do O), hrbí se a jejich prsty mohou být vytočeny směrem dovnitř. Vlastní uxace čéšky nemusí způsobovat okamžité kulhání, ale postupem času a v důsledku abnormalit se vyvinou artrotické změny na kloubu a může dojít k objevení se klinických příznaků jako kulhání, bolestivost atd. Tato vada je prokazatelná jednoduchým klinickým vyšetřením, není potřeba zvíře uspávat či rentgenovat. Rozlišujeme čtyři stupně luxace čéšky podle klinických příznaků a podle nálezu při vyšetření. V následující tabulce jsou uvedeny nejčastěji pozorované klinické příznaky jednotlivých stupňů luxace patelly a klinické nálezy korespondující s jednotlivými klasifikačními stupni této vady.

KLASIFIKACE KONGENITÁLNÍ LUXACE PATELLY

STUPEŇ LUXACE

KLINICKÉ PŘÍZNAKY

NÁLEZ PŘI VYŠETŘENÍ

0

Žádné

Patella nemůže být luxována

1

Náhodné zakňučení,
obvykle žádné

Patella může být luxována manuálně, návrat zpět je okamžitě.

2

Krátké periody kulhání
a bolesti

Je-li patella luxována, vrátí se zpět jen je-li končetina natažená nebo po vnější rotaci kosti holenní a manuálním tlaku.

3

Časté kulhání
a bolestivost

Patella je vrácena zpět na místo jen manuálním tlakem

4

Neustálé kulhání
bolestivost
končetina do oblouku

Reluxace je okamžitá.
Patella nemůže být vrácena zpět do trochleárního žlábku ani manuální silou.Z uvedeného je patrné, že vlastní vyšetření luxace patelly není náročné a je lehce proveditelné, aniž by byl nějakým způsobem zatížen organismus (například narkóza). Jde tedy o dědičnou vadu, která může být jednoduše detekována a patřičným selekčním programem z populace eliminována, protože jen geneticky zdravý jedinec je zárukou další generace zdravých psů.


MVDr.Roman Kvapil