KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Klub přátel psů pražských krysaříků

DIROFILARIÓZA – nové onemocnění psů v České republice

Dirofilarióza je onemocnění psů, které se v minulosti vyskytovalo pouze v oblastech s tropickým a subtropickým klimatem (například Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Turecko atd.). V současné době se díky globálnímu oteplování a častějšímu cestování lidí i zvířat tato infekce stává aktuální i v našich zeměpisných šířkách (Maďarsko, Slovensko, Česká republika Původci této choroby jsou parazité – dirofilárie, česky hlístice, kteří mají vlasovité tělo a usidlují se v srdci, nebo podkoží. Dirofilárie jsou z jednoho hostitele na druhého přenášeny různými druhy komárů.

Srdeční forma dirofilariózy je způsobená druhem Dirofilaria immitis (vlasovec psí). Dospělí parazité jsou velcí až 30 cm a žijí v pravé srdeční komoře a předsíni a v plicních cévách. Samice produkují larvičky (mikrofilárie) přímo do krevního oběhu. Komár tyto mikrofilárie nasaje, v jeho organismu dojde během 14 dní při venkovní teplotě vyšší než 15 oC k jejich přeměně na infekční stadia, která potom při dalším sání předává spolu se slinami novému hostiteli. Filárie dosáhnou dospělosti za 6 až 7 měsíců. Dospělí jedinci potom mohou v srdci žít 5 až 7 let i více.Projevem působení parazitů je různě závažné onemocnění srdce a plic, které se ale rozvíjí velmi pozvolně. Většina infikovaných psů nevykazuje po měsíce a někdy i roky žádné příznaky. Poškození je vždy závažnější u psů vstavených zvýšené tělesné námaze. Pokud je v srdci přítomno pouze několik dospělců, pozorujeme mírnou apatii a větší unavitelnost zvířete při tréninku nebo při vzrušení, výjimečně chronický kašel. Napadení psa větším počtem parazitů vede k rozvoji srdečního selhání doprovázeného silným dávivým kašlem, dušností – především po zátěži, zvíře má obvykle zvýšenou frekvenci tepu, má špatnou kvalitu srsti, je vyhublé, dochází k hromadění tekutiny v dutině břišní a otoku končetin. Rozvinuté onemocnění lze diagnostikovat na základě kardiologického (poslech, EKG), rentgenologického a ultrazvukového vyšetření srdce a plic. Laboratorním vyšetřením krve zvířete můžeme prokázat larvičky vyprodukované samičkami dirofilárií nebo přítomnost dospělců vyšetřením krevního séra metodou sérologickou (ELISA metoda). Srdeční dirofilarióza, pokud je včas diagnostikována, je léčitelná. Zvířeti podáme lék který usmrtí dospělé jedince (melarsamin dihydrochlorid) a současně přípravky (heparin, acetylsalicylová kyselina), které zabrání tomu, aby tito uvolnění parazité ucpali cévy a způsobili závažnou, život ohrožující embolii. Parazity lze rovněž ze srdce odstranit chirurgicky přístupem přes jugulární (hrdelní) žílu. Další léčba spočívá v likvidaci larviček, které kolují v krvi psa například opakovaným podáním selamectinu (Stronghold spot on). Dirofilaria immitis je zoonotickým parazitem, což znamená, že i člověk může být infikován při bodnutí nakaženým komárem. Dirofilárie však u lidí obvykle nedospívají a usazují se pouze v podkoží, oku, nebo v plicích, kde způsobují embolické změny.

Podkožní forma dirofilariózy psů je způsobená vlasovci Dirofilaria repens. Tyto filárie jsou menší, samice dosahuje délky asi 18 cm. Přenašeči jsou rovněž komáři. Dospělci se nacházejí v podkoží volně nebo v uzavřených dutinkách (cystách) a uzlících. Oplodněná samička klade mikrofilárie, které rovněž cirkulují v krevních cestách. Projevy onemocnění touto formou nejsou tak závažné. Nejčastěji pozorujeme kožní změny v oblastech loketních a kolenních kloubů, na hřbetě, ušních boltcích a šourku. Přítomnost parazitů v podkoží se projevuje zarudnutím, vypadáním chlupů, ztmavnutím kůže, tvorbou lupínků a svěděním. Klubka larviček – mikrofilárií mohou způsobit ucpání cév v důležitých orgánech (embolii). Diagnostika podkožní dirofilariózy je opět založena na laboratorním vyšetření krve psa. Dospělé jedince lze zjistit pouze provedením biopsie kůže a podkoží v místě uzlíků. Léčba se odvykle provádí pouze při závažných kožních změnách a to odstraněním parazitů z podkoží chirurgicky. Důležitá je terapie zaměřená na likvidaci larviček podle stejných pravidel jako u srdeční dirofilariózy. Infikovanými komáry může být i Dirofilaria repens přenesena na člověka. U lidí mohou být navíc projevy tohoto onemocnění ještě závažnější než u psů. Dospělí vlasovci tvoří u člověka uzlíky a cysty především v podkoží na šíji, v podpaží, na pohlavních orgánech a pod spojivkou v oku.

Velmi důležitá je informace o tom, že možnému nakažení psa jmenovanými parazity se lze účinně bránit. Ochrana spočívá v opakovaném podávání účinných přípravků po celou dobu aktivity komárů. V ČR je dostupnýma vhodným přípravkem například Stronghold spot on. Jedná se o snadno aplikovatelný preparát, který, je – li podáván v celém letním období v intervalu 1 měsíce, nebo po dobu pobytu v zahraničí, poskytuje spolehlivou prevenci před dirofilariózou psů.

Rizikové oblasti při cestování do zahraničí jsou v rámci Evropy zejména Itálie, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Slovinsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, ale i Maďarsko a nově i jižní Slovensko.

Dirofilarióza není v ČR zatím příliš častým onemocněním psů. Přesto lze v souvislosti s výskytem komářích kalamit očekávat možnost jejího rychlého rozšíření. Jediným způsobem jak zabránit tomuto trendu je účinná prevence.


MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Se souhlasem převzato z časopisu Svět psů 5/07