KLUB PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

STANDARD PRAŽSKÉHO KRYSAŘÍKA

Oficiální překlad standardu do angličtiny: ZDE

CELKOVÝ VZHLED
Malý hladkosrstý pes, téměř kvadratické, kompaktní tělesné stavby. Vzdor svému malému vzrůstu dobře pohyblivý a vytrvalý. Dobrý pohlavní výraz psa i feny.

CHOVÁNÍ A POVAHA
Je jemný, mazlivý a velmi zvědavý. Při běhu je velice rychlý, obratný a neúnavný. Ke svému majiteli a členům rodiny je přátelský a přítulný. K cizím lidem je nedůvěřivý a rezervovaný. Hodí se do každé rodiny, která ocení jeho přirozenou eleganci a milou povahu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE
Kohoutková výška k délce těla 1:1,05 – u feny může být delší
Optimální kohoutková výška je 21-23 cm (+/- 1 cm)
Hloubka hrudníku tvoří 45-50 % kohoutkové výšky
Šířka lebky k délce lebky 1:1 až 1,03
Délka nosního hřbetu činí 1/3 – 1/2 délky hlavy
Tyto míry a proporce je třeba chápat jako optimální směrné hodnoty, důležitý je vždy celkový vzhled psa.

HLAVA
Hlava je hruškovitého tvaru.

Mozkovna
Mozkovna je zakulacená se znatelným čelním žlábkem, týlní kost vyznačená. Oči jsou umístěny daleko od sebe. Kůže na lebce je hladká, bez záhybů.
Stop je výrazný.

Obličejová část
Nosní houba: je plně pigmentovaná. Barva a sytost pigmentu odpovídá základnímu zbarvení srsti
Pysky: Pysky jsou přiléhavé, pevné a mají uzavřené koutky. Okraje pysků jsou v celém rozsahu pigmentované. Pigment odpovídá základnímu zbarvení srsti.
Čelisti / Chrup: Obě čelisti jsou souměrně vyvinuté a sbíhají se k čenichu. Zuby vykazují nůžkový skus. Předností je plnochrupost.
Oči: Oči jsou tmavé, odpovídající základnímu zbarvení srsti. Jsou střední velikosti, kulaté, mírně vystouplé, dosti vzdálené od sebe. Víčka jsou přilehlá a dobře pigmentovaná.
Uši: Uši jsou na zadní části lebky vysoko a poměrně široce nasazené, trojúhelníkového tvaru, pevné, přirozeně vztyčené, nebo mírně sklopené, což se toleruje, ale je nežádoucí. Nejsou neseny kolmo ale v mírném úhlu do stran odchýlené.

KRK
Je suchý, bez volné kůže, ušlechtile klenutý, dostatečně dlouhý, ve správném souladu s tělem a hlavou.

TĚLO
Horní linie: Je pevná a rovná.
Kohoutek: Je nevýrazný.
Hřbet: Krátký, rovný, pevný.
Bedra: Krátká, pevně navazující na hřbet, plynule přecházející k zádi.
Záď: Záď je mírně skloněná, dostatečně dlouhá.
Hrudník: Ne příliš široký, v průřezu oválný. Dosahuje 45 – 50 % kohoutkové výšky.
Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené, mezi břichem a bederní krajinou je jasně zřetelný přechod do vtažené slabiny.

PRUT
Je nasazený v rovině hřbetu, kupírovaný nebo nekupírovaný, který dosahuje nejvýše k hleznům. U kořene je silný a ke špičce se zužuje. Je rovný nebo od poloviny mírně ohnutý směrem vzhůru. Při pohybu je nesený výše, až v polokruhu nad hřbetem stočený.

KONČETINY
Hrudní končetiny
Celkově: Při pohledu zepředu rovné a souběžné, ne příliš široce postavené.
Lopatky: Dobře osvalené, ke hrudníku pevně přiléhající. Tvoří s ramenem ne příliš tupý úhel.
Lokty: Dobře přiléhající, ani vybočené ani vtočené.
Předloktí: přiměřeně silné, rovné.
Nadprstí: Při pohledu zepředu přímé jako plynulé pokračování předloktí. Při pohledu ze strany mírně skloněné, pevné.
Přední tlapky: Jsou zaoblené, kulaté, tvořené krátkými k sobě dobře přiléhajícími vyklenutými prsty. Drápy jsou tmavé.

Pánevní končetiny
Celkově: dobře osvalené, při pohledu ze strany v kloubu kolenním a hleznu dobře zaúhlené. Při pohledu zezadu je postavení ne příliš široké, rovné a souběžné.
Zadní tlapky jsou stejné jako přední, ale mohou být poněkud delší.

POHYB
Pohyb obou párů končetin je vydatný, rovnoběžný, pružný, lehký a hbitý. Tlapky se při pohybu nesmějí otírat o zem (tzv. šouravý pohyb). Tlapky zadních končetin při pohybu plně došlapují do stopy hrudních končetin.

KŮŽE
Je dostatečně silná, pevná a pružná. Pevně přiléhá k tělu. Pigmentace kůže odpovídá zbarvení srsti.

OSRSTĚNÍ
Typ srsti:
1) Krátká, lesklá, přilehavá, hustá bez lysých míst. Na hlavě je srst obvykle řidší a kratší než na těle.
2) Polodlouhá s praporci delšími než srst těla na uších, končetinách, ocase, mírně otevřená na hrudi.

Zbarvení srsti
Černá se znaky a hnědá se znaky a jejich zesvětlené varianty modrá a lila, dále žluté a červené zbarvení, všechny varianty jsou rovněž přípustné i v merle variantě. Pálení u barev se znaky je červené – syté, nejžádanější je tmavočervené, ostře ohraničené. Vyskytuje se nad očima, na tvářích, pod krkem, na záprstí předních tlap, na tlapách, na vnitřní straně zadních běhů a pod kořenem ocasu; na předhrudí tvoří dva stejnoměrné, navzájem oddělené trojúhelníky.
Barevné rázy odlišné od černé s pálením se liší dle genetického založení základní barvou srsti, nosní houby, kožních derivátů, sytostí pigmentu oka a znaků. Obecně platí, že sytější pigmentace v rámci dané barvy je předností.

VÝŠKA A HMOTNOST
Výška: optimální výška je 21 až 23 cm(+/- 1 cm).
Hmotnost: optimální hmotnost je cca 2,60 kg.

NEDOSTATKY
Každou odchylku od výše uvedeného znění standardu je nutno považovat za nedostatek, jehož hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky od standardu a eventuelní možnosti nepříznivého ovlivňování zdravotního stavu nebo chování psa. (I to je součástí standardu a musí se hodnotit).

Zejména se jedná o:

úzkou nebo málo klenutou lebku
nepravidelné uložení zubů, klešťový skus
mírně klenutý hřbet a bedra, měkčí hřbet
mírně vybočené nebo vbočené tlapky
více rozšířené žluté znaky na hlavě, břichu a žlutá prokvetlost, nedělený hrudní znak
pigmentace horního pysku neodpovídá základnímu zbarvení srsti
větší bílá skvrna na hrudi (nad 1cm), ojedinělé bílé tečky na prstech
černá prokvetlost u červené plášťové
ocas trvale stočený, nebo pevně k hřbetu či na jednu stranu přiléhající, nízko nesený
delší tělesný rámec spojený s kratšími končetinami
depigmentace nosní houby
ztráta jednoho řezáku
kohoutková výška pod 20 cm a nad 24 cm
výskyt modré barvy v duhovce oka do 50% plochy u zbarvení merle


VYLUČUJÍCÍ VADY

fontanela
jablkovitý tvar hlavy, tj. nosní partie nedosahuje 1/3 celkové délky hlavy
modré nebo dravčí oko
předkus nebo podkus
ucho přiložené těsně k hlavě
silně klenutý hřbet a bedra
lysivost kdekoliv na těle
ztráta více než 4 zubů (mimo P1 a M3), ztráta dvou a více řezáků
chybí znaky pálení na hlavě u jedinců s pálením
rozsáhlý bílý znak na hrudi (nad 2cm2) a bílé znaky na končetinách
rozsáhlá černá prokvetlost tlumící základní barvu u červené s pálením
extrémní bázlivost
agresivita
Kohoutková výška pod 18 cm a nad 26 cm
výskyt modré barvy v duhovce oka nad 50% plochy u zbarvení merle

Poznámka: Psi musejí mít obě normálně vyvinutá varlata, úplně sestouplá v šourku.

KLUB PŘÁTEL PSŮ
PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com